Vision for KFS KBH indtil 2020

I løbet af forårssemesteret 2018 har vi i KFS KBH lavet en vision for hvad vi som fællesskab gerne vil fokuserer på indtil 2020. 

Den er inddelt i 4 mål som vi arbejder hen imod, og derefter nogle konkrete punkter som som vi alle vil være med til at arbejde på. Visionen er udarbejdet i fællesskab og derfor er det også vores håb, at hele fællesskabet vil være med til at løfte denne vision. 

Vi vil bygge bro mellem gym KFS. og stud. KFS

Det vil vi gøre ved at:

 • Vi vil Invitere gym. KFS med til stud. KFS i maj / juni til en forsmag
 • Vi vil finde 1-2 studerende som kan være med til Gym KFS aftener, for at kunne reklamere for stud. KFS og være en ressource.   
 • Vi vil arbejde for en fællesretræte mellem påske og sommer

 

Vi vil give plads til åndelig opmuntring og samtale, samt styrke åndelig praksis.

Det vil vi gøre ved at:

 • Opprioritere bønnen bla. gennem ugentlige bedemøder.
 • Integrere walk’n talk til nogle af KFS møderne
 • Integrere troshistorier og bibelreflektioner fra studerende i KFS møderne.
 • Forbedre mulighederne for sjælesorg og KFS-mentorordning.

 

Vi vil styrke fællesskabet

Det vil vi gøre ved at:

 • Opmuntre til græsrods-fællesskab!
 • Inviterer til en social KFS-tur i starten af hvert semester.
 • Sørge for mulighed for at spille til eftertanke.
 • Arbejde for at alle føler sig velkomne og bliver set til KFS-aftenerne og at vi får inviteret personligt til arrangementerne.

 

Vi vil udruste til mission  

Det vil vi gøre ved at:

 • Arrangerer flere tvær-ideologiske møder.
 • Have fokus på undervisning i hverdagsmission.
 • Vi vil bede for dem i og omkring KFS som overvejer om de skal tro på Gud.
 • Arbejde på at rykke KFS ud på studiestederne.
 • Øge fokus på Uncover.