Back to All Events

STUD KFS // Stress - og en anden fortælling

  • 68D Ryesgade København, 2100 Denmark (map)

v. Kristian Kappel, ansat i KFS og cand. theol.

“30 procent af de studerende er stressede hele eller en stor del af tiden. Næsten 8 ud af 10 er stressede i forbindelse med eksamen, mens omkring 40 procent er stressede på grund af studiet generelt og det at opnå gode karakterer.” - Det er konklusionen fra Dansk Magisterforening efter en større undersøgelse i 2016.

Der er tilsyneladende noget i samfundets fortælling om fremskridt, frihed, fri konkurrence og globalisering som gør det meget svært at finde hvile. Men hvad er det egentlig for en fortælling samfundet fortæller studerende i dag - og er det muligt at udfordre den / fortælle en anden og mindre stressende historie om hvordan verden hænger sammen?