Back to All Events

STUD KFS // Pædagogik i et kristent perspektiv

  • Fredens Kirkes Lokaler Ryesgade 68 2100 Østerbro dk (map)

v. Carsten Hjorth Pedersen, Daglig leder af Kristent Pædagogisk Institut (KPI), Lærer samt førstelektor i pædagogik. Forfatter til ca. 15 pædagogiske bøger

Der findes – efter min mening – ikke en kristen pædagogik. Men der findes et kristent perspektiv på pædagogik, dvs. opdragelse, undervisning, vejledning og forkyndelse. Der hænger sammen med, at der findes nogle kristne pejlemærker: et menneskesyn, en virkelighedsforståelse og et mål for livet: Guds ære – næstens gavn – mig selv til glæde.

Vi vil se på nogle af de pædagogiske implikationer af disse kristne pejlemærker, og vi vil sætte dem i relation til nogle af de andre pædagogiske paradigmer, som er i spil i disse år.
Desuden bliver rig anledning til at byde ind med temaer, kommentarer og spørgsmål.