May
28
7:00 PM19:00

STUD KFS // Kristen med ambitioner

Mange kristne studerende begynder efter endt uddannelse i jobs inden for erhvervslivet. Dette miljø giver muligheder for at søge indflydelse, magt og toplederstillinger.

Men er man rigtig kristen, når man er ambitiøs, søger indflydelse og har et topjob i erhvervslivet? Er man rigtig kristen hvis man tjener mange penge? Er man rigtig kristen hvis man arbejder 60 timer i ugen og nogle gange ikke når i kirke? Hvad retter ambitionen sig imod og hvad er vi kaldede til som kristne? Hvad betyder det for kristenlivet og familielivet når den ene forælder er topleder.

Denne aften møder vi et kristent par, hvor han bestrider et topjob i erhvervslivet og hun arbejder med samfundets svageste. De vil dele deres erfaringer og invitere til en ærlig dialog om de dilemmaer og fordomme, der knytter sig til at være ambitiøs.

View Event →
Jun
4
7:00 PM19:00

STUD KFS // Kristen superhelt

I livet formes vi af forbilleder. Vores forældre, sportsstjerner, forfattere og andre offentlige mennesker får ofte stor indflydelse på vores liv. På samme måde er det i vores åndelige liv. Der ligger en stor rigdom gemt til os, hvis vi spejler os i de livs- og troserfaringer, som kristne har gjort før os. Forbilleder er både til efterfølgelse og til “afskrækning”. De er til nuancering af vores eget liv og egen kirkesituation og til at knytte os til den historiske kirke.

Vi skal specielt arbejde med Rosenius, den enormt indflydelsesrige vækkelsesprædikant fra 1800-tallet. Hvad formede ham? Hvor fandt han fred, styrke og trøst? Hvad kan vi lære af ham personligt og åndeligt i dag?

View Event →
Jun
11
6:00 PM18:00

STUD KFS // Eftertanke & afslutning

Vi vil runde semesteret af med en god omgang "Eftertanke". Vi vil have fokus på eftertanke og fællesskab. En fast bestanddel af disse aftener er mad, podcast-prædiken, sang og bøn.
Vores ønske er, at disse aftener vil fungere som en holdeplads, der hjælper os til at stoppe op og huske på Guds storhed, skønhed og relevans.

Vi glæder os til at se dig.

View Event →

May
14
6:00 PM18:00

STUD KFS // Eftertanke

En gang om måneden mødes vi, KFS KBH, til en aften med fokus på eftertanke og fællesskab. En fast bestanddel af disse aftener er mad, podcast-prædiken, sang og bøn.
Vores ønske er, at disse aftener vil fungere som en holdeplads, der hjælper os til at stoppe op og huske på Guds storhed, skønhed og relevans.

Vi glæder os til at se dig.

View Event →
May
7
7:00 PM19:00

STUD KFS // Den historiske Jesus

Der er ingen tvivl om at evangeliernes beretninger om Jesus har haft en kæmpe indflydelse på den verdens vi lever i. Men er det bare gode historier om hvordan der var i Israel for 2000 år siden, eller kan evangelierne anses som historiske kilder om Jesus? Og har det overhovedet nogen betydning?

Denne aften vil vi stille skarpt på evangeliernes historiske kildeværdi. Stefan Gustavsson er svensker, og direktør i Apologia – centrum för kristen apologetik, og har udgivet flere bøger om evangeliernes troværdighed.

View Event →
Apr
30
7:00 PM19:00

STUD KFS // Aktiv dødshjælp

Hvad er argumenterne for og imod aktiv dødshjælp? Ole Hartling, tidligere formand for etisk råd, vil give os en indføring i debattens forskellige argumenter med efterfølgende tid til samtale og debat om emnet.
En oplagt aften at møde op lige meget om du er for eller imod aktiv dødshjælp eller slet ikke har tænkt over det.

View Event →
Apr
23
7:00 PM19:00

STUD KFS // Personalisme forklaret

Velkommen til en aften, hvor vi lader Personalismen udfordre den individualisme som på mange områder definerer det danske samfund. Vi får besøg af Jan Nillson som vil hjælpe os til at forstå denne filosofiske strømning.

Personalisme kort:

“Personalismen lægger vægt på det enkelte menneskes frihed og ansvar for eget liv, men betoner samtidig, at mennesket kun kan udleve dette ansvar i relation med sine medmennesker. Fællesskabet må aldrig gå forud for det enkelte menneske.“
Se mere på www.personalisme.dk og www.cura.dk

 

 

 

View Event →
Apr
16
6:00 PM18:00

STUD KFS // Eftertanke

En gang om måneden mødes vi, KFS KBH, til en aften med fokus på eftertanke og fællesskab. En fast bestanddel af disse aftener er mad, podcast-prædiken, sang og bøn.
Vores ønske er, at disse aftener vil fungere som en holdeplads, der hjælper os til at stoppe op og huske på Guds storhed, skønhed og relevans.

Vi glæder os til at se dig.

View Event →
Apr
9
7:00 PM19:00

STUD KFS // Visionsaften

Denne aften vil vi sætte fokus på vores vision. Vi vil se på spørgsmål som:  hvor vi vil hen og hvad drømmer vi om for fællesskabet i de kommende år. Det bliver super spændende og en god mulighed for at give sin mening til kende.   

Vi glæder os til at se dig!

View Event →
Mar
19
7:00 PM19:00

STUD KFS // Klimavenlig kristendom

Taler: Lisa Rom Boye, Cand. mag. i historie og samfundsfag og KFS sekretær i østdk

Hvilket ansvar har jeg som kristen for klimaet? Har jeg et særligt ansvar for at mindske mit forbrug, spise mindre kød eller nogle af de mange andre klimaråd som i disse år promoveres? Hvad betyder, når der står i Biblen at mennesket skal “herske” over skaberværket?

Er det en god prioritering af købe billigt ind, hvis det betyder at jeg kan give mere til mission og nødhjælp? Hvordan undgår vi at blive storbysnobber som rotter os sammen mod de “uoplyste konventionelle landmænd”?

Spørgsmålene og dilemmaerne står i kø, og denne aften tager vi livtag med nogle af dem. Oplæg ved Lisa, og efterfølgende god tid til samtale, debat og sund uenighed.

View Event →
Mar
12
7:00 PM19:00

STUD KFS // Kristentro og poltik

Taler: Daniel Toft Jakobsen, MF for Socialdemokratiet

Mød folketingsmedlem Daniel Toft Jakobsen (S) til en snak om tro, åndsfrihed og den politiske hverdag på Christiansborg.

Der er masser af udfordringer og dilemmaer forbundet med at være politiker. Men hvordan er det at være politiker med en tro i et så sekulært land som Danmark? Hvor udbredt er religionsforskrækkelsen på Christiansborg? Sætter troen sig overhovedet spor i det politiske arbejde? Og bør kristne i højere grad engagere sig i politik og samfund?

Daniel Toft Jakobsen vil holde et oplæg om sin erfaringer og oplevelser på Christiansborg, hvorefter der vil være god tid til spørgsmål og dialog.

View Event →
Feb
14
7:00 PM19:00

STUD KFS // Askeonsdags-gudstjeneste

Vi inviterer til at gå ind i fasten sammen ved at deltage i Bethlehemskirkens askeonsdags-gudstjeneste. Bethlehemskirken skriver om gudstjenesten:

"Denne gudstjeneste indleder fastetiden. Palmegrenene fra palmesøndag brændes til aske og vi får korset tegnet i panden med ordene: Menneske, husk at du er støv og skal vende tilbage til støvet. Ved nadveren hører vi: Menneske, husk, at du skal opstå af støvet."

Link til begivenhed:
http://www.bethlehemskirken.dk/event/515702

View Event →
Feb
12
6:00 PM18:00

STUD KFS // "Eftertanke" - med oplæg v. Kristoffer Kruse

En gang om måneden mødes vi, KFS KBH, til en aften med fokus på eftertanke og fællesskab. En fast bestanddel af disse aftener er mad, oplæg, sang og bøn.

Denne aften får vi besøg af Kristoffer Kruse, vil giver os en introduktion til og en smagsprøve på "Uncover" - som forberedelse til STORY ugen, hvor det spiller en vigtig rolle.

View Event →
Feb
4
to Feb 5

STUD KFS // Generalforsamling og NFL sæsonafslutningsfest

Velkommen til en aften der på alle måder bliver storslået. Ikke nok med at vi skal have generalforsamling vil der efterfølgende være mulighed for at blive og fejre afslutningen på NFL sæsonen. Dog er der ikke krav om at blive til den efterfølgende fest, når man deltager i Generalforsamlingen - ligesom man er velkommen til at dukke op efter generalforsamlingen.

Til generalforsamlingen vil vi vælge nogle nye ind i LederTeamet og vi vil drømme stort om vores fællesskab her i KFS-KBH. Kom og nyd Burger, fællesskabet og giv din stemme til kende!

Kl. 18 - Burgers
Kl. 19 - Generalforsamling
Kl. 22 - Snacks, oplæg og regler
Kl. 24 - Fejring af NFL sæsonens afslutning

 

View Event →
Jan
29
7:00 PM19:00

STUD KFS // På opdagelse i Seksualitetens væsen

På aftenen vil vi undersøge seksualiteten, som den udtrykker sig i vores livsverden og i litteraturen, og spørge om man ud fra seksualitetens egen natur kan sige noget om, hvordan den skal forvaltes. Jakob vil give et bud på en seksualmoral, helt uden argumentet “fordi Bibelen siger det”. Vi kommer forbi centrale spørgsmål om kønsidentitet, sex før ægteskabet, monogami og homoseksualitet, så det skal nok blive interessant!

View Event →
Dec
14
7:00 PM19:00

STUD KFS // Julegudstjeneste for studerende

Juletid er for mange studerende også lig med eksamenstid.

Du sidder sikkert og staver dig igennem Habermas’ offentlighedsbegreb. Måske er du ved at lægge sidste hånd på din opgave om pladetektonik og jordbundsforhold i Orienten. Eller måske er du ved at få de slaviske sprogs fonetiske udfordringer galt i halsen.

Uanset hvad er det befriende med en nært forestående højtid, hvor der er mulighed for at standse op. De fleste har prøvet at være i kirke juleaften, og uanset om man nikker genkendende til præstens prædiken eller ej, oplever man, at man er fælles om noget. Det er netop meningen med denne julegudstjeneste; at samle studerende i København for at byde julen velkommen.

Selve gudstjenesten vil ligne den, du kender fra folkekirken, men det er studerende, der kommer til at køre den.

Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at ønske hinanden god jul over en kop kaffe og nogle snacks.

Vi håber meget på at se en masse af jer!

Med venlig hilsen,
KFS - Kristeligt Forbund for Studerende

View Event →
Dec
4
6:00 PM18:00

STUD KFS // Julefrokost!

Mors flæskesvær og brune sovs nærmer sig, men du sidder endnu med snuden i bøgerne og forsøger ihærdigt at samle op på de sidste tre måneders forglemte kapitler. Din overstregningstusch er løbet tør og din computer kører langsommere og langsommere.

Kom til KFS-julefrokost og få en pause! Det bliver nok ikke mors flæskesvær, men det bliver det næstbedste. Vi lover en festlig aften med masser af julehygge og et lille twist!

 

View Event →
Nov
20
7:00 PM19:00

STUD KFS // Kunsten, livet og troen

v. Jørn Henrik Olsen, billedkunstner, forfatter, cand.theol., phd.

Hvem ønsker ikke at forstå, hvad man selv tænker? Kunsten hjælper til med at lukke op til mulighederne for den følsomme, indsigtsfulde erkendelse, den skønne tænkning og almindelig tilbagedannelse. Kunsten forsvarer os mod det jævne, dumme, forsimplede … Det er i mørkekammeret, vi mennesker bliver fremkaldt. Den uigennemtrængelige tåge og det begsorte mørke får slette levekår, når troens og håbets lys brager frem gennem kunstens udtryk. Hvis du ikke lige vidste det, så er der noget ved livet, man ikke finder andre steder. Jo, i kunsten! Til så megen nødvendig berigelse og fordybelse!

View Event →
Nov
13
7:00 PM19:00

STUD KFS // Til ihukommelse af mig

Taler: Christoffer Højlund, præst i Fyns valgmenighed

Denne aften vil handle om sakramenterne med en meget narrativ tilgang. Dvs. med udgangspunkt i exodusberetningen med fokus på turen gennem det røde hav som Guds afgørende handling, der skilte Guds folk fra slaveriet. Herfra en linie til dåben; Gud har gjort en afgørende handling som en gang for alle skilt os fra alt, der forsøger at underlægge os deres magt (samfundet, trends, synd, begær osv). Jesus gentager og forstærker samme tematik i nadveren.

View Event →
Oct
30
7:00 PM19:00

STUD KFS // Hvorfor er jeg ikke ateist?

Taler: Kristoffer Hjorth Kruse, Stud. theol./forfatter og studentermedarbejder i Center for Kristen Apologetik og KFS.

Mange ateister er gode til at angribe de kristne og den kristne tro. Deres kritik er velkommen og vi vil gerne tage en god snak og dialog. Denne aften giver vi serveretten til en kristen apologet som vil angribe det ateistiske verdensbillede og give bud på svage punkter ved denne.

View Event →
Oct
23
9:00 PM21:00

STUD KFS // Eftertanke

En gang om måneden mødes vi, KFS KBH, til en aften med fokus på eftertanke og fællesskab. En fast bestanddel af disse aftener er mad, podcast-prædiken, sang og bøn.

Vores ønske er, at disse aftener vil fungere som en holdeplads, der hjælper os til at stoppe op og huske på Guds storhed, skønhed og relevans.

Program:
Vi mødes kl. 18.00 og spiser sammen. (HUSK at tilmelde dig spisning i det "spørgsmål" som er stillet her på begivenheden).
Efter vi har spist synger vi sammen, hører en prædiken og slutter af med bøn over prædikenen og for vores studier og studiesteder.

Vi glæder os til at se dig. :)

View Event →
Oct
9
2:00 PM14:00

STUD KFS // Middag med mening

Kom og spis et godt måltid mad og få en samtale om de vigtige spørgsmål - med inspiration fra den moderne klosterbevægelse L’Abri.

Francis Schaeffer stiftede i 1955 L’Abri fællesskabet i Schweiz, hvor det er muligt at komme studere og søge svar på de store spørgsmål. Siden har det spredts sig til flere steder i Europa, Asien og Amerika.

Konceptet er enkelt: Vi spiser sammen i mindre grupper. Samtalen ved bordet begynder ved den første der har et spørgsmål. Én samtale af gangen.

View Event →
Sep
25
7:00 PM19:00

STUD KFS // C.S. Lewis, myten og kristendommens sandhed

Taler: Bent Bjerring, præst i Amagerbro Frikirke og tidl. lektor på Kristendom, Kommunikation og Kultur.

C.S. Lewis havde en temmelig unik indfaldsvinkel i præsentationen og forsvaret af kristendommen, som var præget af hans ønske om at lade fornuften og forestillingsevnen gå hånd i hånd. Det udsprang igen af hans særlige myteforståelse, hvor han så kristendommen som en "myte, der var blevet en kendsgerning."

Velkommen til en aften, hvor Bent Bjerring vil føre os ind i CS Lewis' univers og hvor vi skal se nærmere på "myten der blev en kendsgerning."

View Event →
Sep
18
6:00 PM18:00

STUDKFS // Eftertanke

En gang om måneden mødes vi, KFS KBH, til en aften med fokus på eftertanke og fællesskab. En fast bestanddel af disse aftener er mad, podcast-prædiken, sang og bøn.

Vores ønske er, at disse aftener vil fungere som en holdeplads, der hjælper os til at stoppe op og huske på Guds storhed, skønhed og relevans.

Program:
Vi mødes kl. 18.00 og spiser sammen. (HUSK at tilmelde dig spisning i det "spørgsmål" som er stillet her på begivenheden).
Efter vi har spist synger vi sammen, hører en prædiken og slutter af med bøn over prædikenen og for vores studier og studiesteder.

Vi glæder os til at se dig. :)

View Event →