STUDIESTEDSGRUPPER I KØBENHAVN
campus groups in Copenhagen

Der findes mindre grupper af kristne studerende på en lang række studiesteder i København. Herunder kan du se en liste over hvor, og hvordan du kommer i kontakt med gruppen.

There are a lot of groups of Christian students on a broad number of studies in Copenhagen. Below is a list of the places and how to get in contact with the group.

Opdateret 17. juni 2017 / updated June 17th 2017
----------------------------
 

Copenhagen Business School - CBS

Gruppen på facebook / on Facebook

Daniela Crisan
Tlf. 35 31 00 26
mail: danyelachrisan@gmail.com
Facebook

 

Danmarks Tekniske Universitet - DTU
Technical University of Denmark

-----------
KFS AT DTU

Gruppen på facebook / on Facebook

Anders Sonesson
Tlf. 28 20 66 99
mail: a.sonesson.94@gmail.com
Facebook

-----------
CROSSROADS AT DTU
(weekly prairgroup)

Daniela Crisan
Tlf. 35 31 00 26
mail: danyelachrisan@gmail.com
Facebook


Det Juridiske Fakultet
Faculty of law

Gruppen på facebook / on Facebook

NO CONTACT RIGHT NOW..

 

Det Kongelige danske kunstakademis skoler for arkitektur, design og konservering - KADK
The royal danish academi of fine arts, schools of architecture, design and conservation - KDAK


Olivia Nygaard-Nielsen
Tlf. 30 55 11 95
mail: olivia.nn@hotmail.com
Facebook
 

Bertrand Van Dorp
Tlf. 52 71 30 07
mail: bertrandvandorp@gmail.com
Facebook

 

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
The Royal Danish Academy of Music

Gruppen på facebook / on Facebook

Stefanos Damgaard Sokianos
Tlf. 91 40 39 11
mail: stefanosdamgaard@gmail.com
Facebook

 

Det Samfundsvidenskabelse Fakultet - CSS
Faculty of Social Sciences

Gruppen på facebook / on Facebook

Samuel Kjøller-Hansen
Tlf. 23 96 41 21
mail: samuelkh91@gmail.com
Facebook

 

Det hummanistiske fakultet Amager - KUA
Copenhagen University Amager - Fakulty of humanities

Gruppen på facebook / on Facebook

Lars Bøje Sønderby Jensen
Tlf. 31 67 87 47
mail: larsbsj@gmail.com
Facebook

 

Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
The Royal Danish Academy of Music

Gruppen på facebook / on Facebook

Stefanos Damgaard Sokianos
Tlf. 91 40 39 11
mail: stefanosdamgaard@gmail.com
Facebook

 

Det Natur- og biovidenskabelige fakultet (HCØ)
Faculty of Science (H.C. Ørsted institute)

Benjamin Pedersen
Tlf. 29 64 46 54
mail: benjipede@gmail.com
Facebook

 

Metropol, læreruddannelsen - Nyelandsvej
Teachers Educaton - Metropol Nyelandsvej

Gruppen på facebook / on Facebook

Maiken Hadberg
Tlf. 30 82 61 13
mail: maikenhadberg@hotmail.com
Facebook

 

Metropol - Campus Rådmandsmarken (Sigurdsgade)
Metropol - Campus Rådmandsmarken (Sigurdsgade)

Gruppen på Facebook / On Facebook

Annika Osvaldsdóttir Sørensen
Tlf. 93 89 86 84
mail: aos93@outlook.com
Facebook

Emma Bjørn Andersen
(Away in fall 2017)
Tlf. 26 57 17 34
mail: emma_bjoern@hotmail.com
Facebook

 

Det Sundhedsvidenskabelige fakultet, Panum
Faculty of health and medical sciences, Medicine

Gruppen på facebook / on Facebook

Helga Thorarinsdottir
Tlf. 91 10 49 43
mail: helgath90@gmail.com
Facebook


KONTAKTPERSONER

Her finder du en liste over kontaktpersoner på studiesteder i København. Kontaktpersoner er KFS´ere som læser på et studiested hvor der endnu ikke er en KFS gruppe. Typisk fordi de ikke kender til andre som vil være med til at starte en KFS gruppe op.

This is a list of contact persons on different campus in Copenhagen. The difference between this list and the one above is that these students does not have a KFS group. Typically they know of no other Christians who would like to build a KFS group.

 

DIAKONISSESTIFTELSEN - SYGEPLEJERSKE OG KRISTENDOM KULTUR OG KOMMUNIKATION (3K)
DIAKONISSESTIFTELSEN - NURSE AND 3K (CHRISTIANITY, CULTURE AND COMMUNICATIONS)

Gruppen på facebook / on Facebook

Kathrine Urban
Studerende på 3K (Kristendom, Kultur og Kommunikation)
Tlf. 22 36 89 03
mail: kathrineurban@hotmail.com
Facebook

 

Institut for farmaci (Nørre campus/HCØ)
Department of pharmacy

Gruppen på facebook / on Facebook

Patrick Mwa
Tlf. 23 74 44 81
mail: juniorsunday@hotmail.com
Facebook

 

Pædagoguddannelsen på Carlsberg Campus
The teachers education on Carlsberg campus

Kristina Munk Kruse
Tlf: 40 43 47 96
mail: kristina.munk.kruse@gmail.com
Facebook