"KFS" HELT KORT

Kristeligt Forbund for Studerende er et landsdækkende fællesskab af kristne studererende på gymnasier og videregående uddannelser. KFS København er organiseret i en lang række lokale studiestedsfællesskaber spredt ud over østdanmark, samt i to overlokale foreninger, som begge har hjemsted i København.

OM STUDIESTEDSGRUPPER
KFS København består af en lang række mindre lokale fællesskaber, fordelt på gymnasier og videregående uddannelser i rundt omkring i østdanmark. Se en liste over studiestedsgrupper på de videregående uddannelser HER.
Hvis du vil vide om der er KFS på dit gymnasium kan du skrive til Lisa, som har kontakten til gym-grupperne på rebekka@kfs.dk

OM FORENINGERNE
Derudover består KFS København er to overlokale forenings-fællesskaber som begge holder til i København.
Et for gym.´ere og et for videregående studerende.

  • Du kan se programmet for gym-foreningen HER

  • Du kan se programmet for stud. foreningen HER


Læs mere om KFS overordnede vision og målsætning på vores nationale side - http://www.kfs.dk/om-kfs