KFS ER

Et fællesskab af studerende

KFS København er mit fællesskab som studerende, der udfordrer og udvikler mig ved at involvere hele mig, mine tanker og overbevisninger. På tværs af alle mulige forskellige videregående uddannelser har vi en fælles platform og et stort netværk, både nationalt og internationalt.

På et kristent fundament

KFS København inviterer dig til at være med, uanset hvad du tror på. Vi er ikke alle teologisk eller politisk enige, og vi har plads til mening.

Vi har Gud som omdrejningspunkt, og bygger på den danske Folkekirkes lutherske grundlag. Vi forholder os til og diskuterer vores helt almindelige liv, samfund, religion, studie og kristendommens relation til disse.

Engagement i de store spørgsmål

KFS København er et socialt fællesskab, hvor der tales om de store spørgsmål. Det er et rum for dialog, hvor spørgsmål bliver værdsat og forvirring er okay. Ved at tale nysgerrigt om også de provokerende og tankevækkende aspekter af verden, lærer vi hele tiden nyt sammen. Som fællesskab engagerer vi os i hinanden og det, der har værdi for os.

Har man lyst, er der rig mulighed for at være involveret i fællesskabets opbygning og trivsel.

Vi inviterer dig til at være med i KFS København familien og vores store netværk med dine tanker, spørgsmål, tro og evner. Velkommen!

 

"KFS" HELT KORT

Kristeligt Forbund for Studerende er et landsdækkende fællesskab af kristne studererende på gymnasier og videregående uddannelser. KFS København er organiseret i en lang række lokale studiestedsfællesskaber spredt ud over østdanmark, samt i to overlokale foreninger, som begge har hjemsted i København.

OM STUDIESTEDSGRUPPER
KFS København består af en lang række mindre lokale fællesskaber, fordelt på gymnasier og videregående uddannelser i rundt omkring i østdanmark. Se en liste over studiestedsgrupper på de videregående uddannelser HER.
Hvis du vil vide om der er KFS på dit gymnasium kan du skrive til Lisa, som har kontakten til gym-grupperne på lisa@kfs.dk

OM FORENINGERNE
Derudover består KFS København er to overlokale forenings-fællesskaber som begge holder til i København.
Et for gym.´ere og et for videregående studerende.

  • Du kan se programmet for gym-foreningen HER
  • Du kan se programmet for stud. foreningen HER


Læs mere om KFS overordnede vision og målsætning på vores nationale side - http://www.kfs.dk/om-kfs